Szukanie pomocy u mecenasa

prawnik

Pomoc adwokacka w wielu sytuacjach jest autentycznie niezbędna. Jeśli przekroczymy przepisy Kodeksu Karnego, musimy się liczyć z tym, iż zostanie przeciwko nam wszczęte postępowanie sądowe. Niestety, ale radca prawny nie może w tego typu sytuacji występować jako nasz obrońca. Jedynie adwokat, prowadzący samodzielnie działalność i będący aktywny w zawodzie może wystąpić w charakterze obrońcy. Całość procesu rozpoczyna się postępowaniem przygotowawczym, w trakcie którego są gromadzone dowody oraz mają miejsce przesłuchania świadków. (więcej…)